Mo: 625 45 95 40 // Mail: info@lopdmontoliu.es // ES - CAT

LSSICE

Ley de Serveis de la Societat de la Informació

Aquesta Llei té com a objecte la incorporació a l’ordenament jurídic espanyol de la Directiva 2000/31 / CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny, relativa a determinats aspectes dels serveis de la societat de la informació, en particular, el comerç electrònic en el mercat interior (Directiva sobre el comerç electrònic). Així mateix, incorpora parcialment la Directiva 98/27 / CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de maig, relativa a les accions de cessació en matèria de protecció dels interessos dels consumidors, en regular, de conformitat amb el que estableix ella, una acció de cessació contra les conductes que contravinguin el que disposa aquesta Llei.

Realitzem tots els tràmits i textos legals necessaris per al compliment de la LSSICE 34/02 (Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic).

 


 

COM FUNCIONEM

Donant el millor servei als nostres clients a tota Espanya

1º PAS: ASSESSORAMENT

Des de LOPDMONTOLIU realitzem un primer contacte amb l’entitat per indicar-los els passos a seguir en seguretat i protocols legals (emails, web, factures, etc.).

2º PAS: TRAMITACIÓ

Des de LOPDMONTOLIU ens encarreguem de tot el tràmit necessari davant l’Agencia de Protecció de Dades, registre d’activitats, anàlisis de risc, evaluació d’impacte, entrega de contractes de confidencialitat, etc.

3º PAS: ENTREGA

Al cap de pocs dies LOPDMONTOLIU li lliurarà tots els documents legals necessaris perquè l’entitat no tingui cap contratemps.
SEMPRE ESTARÀ ASSESSORAT EN TOT EL QUE NECESSITI.

4º PAS: SEMPRE EN CONTACTE

Sempre estarà en contacte amb LOPDMONTOLIU per a qualsevol dubte o contratemps (contractes nous, rètols, etc.). Ha de saber que LOPDMONTOLIU sempre realitza qualsevol contracte de confidencialitat sense cap cost.

^