Tel: 972 17 71 47 - Mo: 625 45 95 40 // Mail: info@lopdmontoliu.es // ES - CAT

LOPD

Lei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal

La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, recull una sèrie de drets fonamentals dels ciutadans.

– En el moment en què es procedeix a la recollida de les dades personals, l’interessat ha de ser informat prèviament de manera expressa, precisa i inequívoca de, entre altres, l’existència d’un fitxer, de la possibilitat d’exercir els seus drets i del responsable del tractament.

Implantem i gestionem tot el necessari per al compliment obligatori de la LOPD i realitzem els tràmits necessaris i legals davant l’Agència de Protecció de Dades.


 


 

COM FUNCIONEM

Donant el millor servei als nostres clients a tota Espanya

1º PAS: ASSESSORAMENT

Des de LOPDMONTOLIU realitzem un primer contacte amb l’entitat per indicar-los els passos a seguir en seguretat i protocols legals (emails, web, factures, etc.).

2º PAS: TRAMITACIÓ

Des de LOPDMONTOLIU ens encarreguem de tot el tràmit necessari davant l’Agència de Protecció de Dades, inscripció de fitxers, document de seguretat, lliurament de contractes de confidencialitat, rètols d’informació, etc.

3º PAS: ENTREGA

Al cap de pocs dies LOPDMONTOLIU li lliurarà tots els documents legals necessaris perquè l’entitat no tingui cap contratemps.
SEMPRE ESTARÀ ASSESSORAT EN TOT EL QUE NECESSITI.

4º PAS: SEMPRE EN CONTACTE

Sempre estarà en contacte amb LOPDMONTOLIU per a qualsevol dubte o contratemps (contractes nous, rètols, etc.). Ha de saber que LOPDMONTOLIU sempre realitza qualsevol contracte de confidencialitat sense cap cost.

^