Tel: 972 17 71 47 - Mo: 625 45 95 40 // Mail: info@lopdmontoliu.es // ES - CAT

AUDITORIA

Biennal, cada 2 anys, exigida per l’article 96 del RD. 1720/2007

Article 96. Auditoria.
1. A partir del nivell mitjà, els sistemes d’informació i instal·lacions de tractament i emmagatzematge de dades s’han de sotmetre, almenys cada dos anys, a una auditoria interna o externa que verifiqui el compliment del present títol. Amb caràcter extraordinari s’ha de realitzar l’auditoria sempre que es facin modificacions substancials en el sistema d’informació que puguin repercutir en el compliment de les mesures de seguretat implantades amb l’objecte de verificar l’adaptació, adequació i eficàcia d’aquestes. Aquesta auditoria s’inicia el còmput de dos anys assenyalat en el paràgraf anterior.
2. L’informe d’auditoria haurà de dictaminar sobre l’adequació de les mesures i controls a la Llei i el seu desplegament reglamentari, identificar les seves deficiències i proposar les mesures correctores o complementàries necessàries. També ha d’incloure les dades, fets i observacions en què es basin els dictàmens i les recomanacions proposades.

LOPD Montoliu realitza a les empreses o entitats, una auditoria cada 2 anys que exigeix per l’article 96 del RD. 1720/2007 sempre que els fitxers inscrits siguin de seguretat mitjana o alt.

 


 

COM FUNCIONEM

Donant el millor servei als nostres clients a tota Espanya

1º PAS: ASSESSORAMENT

Des de LOPDMONTOLIU realitzem un primer contacte amb l’entitat per indicar-los els passos a seguir en seguretat i protocols legals (emails, web, factures, etc.).

2º PAS: TRAMITACIÓ

Des de LOPDMONTOLIU ens encarreguem de tot el tràmit necessari davant l’Agència de Protecció de Dades, inscripció de fitxers, document de seguretat, lliurament de contractes de confidencialitat, rètols d’informació, etc.

3º PAS: ENTREGA

Al cap de pocs dies LOPDMONTOLIU li lliurarà tots els documents legals necessaris perquè l’entitat no tingui cap contratemps.
SEMPRE ESTARÀ ASSESSORAT EN TOT EL QUE NECESSITI.

4º PAS: SEMPRE EN CONTACTE

Sempre estarà en contacte amb LOPDMONTOLIU per a qualsevol dubte o contratemps (contractes nous, rètols, etc.). Ha de saber que LOPDMONTOLIU sempre realitza qualsevol contracte de confidencialitat sense cap cost.

^